SNÅSA ER EN TRADISJONSRIK JORD- OG SKOGBRUKSKOMMUNE MIDT I NORGE. SNÅSA SITT AREAL ER PÅ HELE 2300 KM² OMFAVNER VAKKERT TRØNDERSKE KULTURLANDSKAP, DYPE SKOGER OG ENESTÅENDE FJELLOMRÅDER HVOR EN STOR DEL ER MED Å UTGJØRE BLÅFJELLA OG SKJÆKERA NASJONALPARK. –EN AV LANDETS STØRSTE NASJONALPARKER.

DE STORE FJELLOMRÅDENE HAR BIDRATT TIL AT REINDRIFT ER EN BETYDELIG NÆRING I KOMMUNEN. OG SNÅSA ER KJERNEOMRÅDE FOR SØRSAMISK SPRÅK OG KULTUR. SNÅSA ER OGSÅ EN TO-SPRÅKLIG KOMMUNE.